Menu
Your Cart

Kirjastus Eesti Raamat

Kirjastus kannab nime Eesti Raamat alates 1964. aastast, kuid kirjastuse ajalugu ulatub aastasse 1940. Seega on tegemist vanima järjepidevalt tegutseva Eesti kirjastusega. Eesti Raamat annab välja nii ilu- kui ka aimekirjandust (sh reisi- ja ajalooraamatuid), samuti laste- ja noortekirjandust. Aastas ilmub umbes 100 raamatut, millest 1/3 on Eesti autorite teosed ja 2/3 tõlkeraamatud.

Kirjastuse ilme määravad raamatusarjad, nagu „Eesti romaanivara”, “Eesti novellivara”, “Nobeli laureaat”, “Põhjamaade romaan”, “Klassikalised lood”, “Nüüdisromaan”, "Tõlkes leitud", "Saareraamat", “Mereromaan”, aga ka pikaaegne krimisari “Mirabilia”.

Eesti Raamat kirjastab nii paber kui ka e-raamatuid, 2021. aastast ka audioraamatuid. Audioraamatute kirjastamiseks asutasime koos kirjastustega Hea Lugu ja Pegasus Eesti esimese audioraamatukirjastuse Eesti Audioraamatute Keskus OÜ. Meie paber ja e-raamatud leiab veebipoest eestiraamat.ee, audioraamatud leiab veebilehelt digiread.ee ja Digiread äpist.

Töötajad:

Aili Saks - peatoimetaja/Editor-in-chief (aili@eestiraamat.ee)

Piret Lemetti - tõlkekirjanduse valdkonna juht/Foreign rights manager (piret@eestiraamat.ee)

Reet Trummal - laste- ja noortekirjanduse valdkonna juht/Project manager (reet@eestiraamat.ee)

Eve Kork - kirjastaja/Publisher (eve@eestiraamat.ee)

Helle Raidla - kirjastaja/Publisher (helle@eestiraamat.ee) 

Helgi Gailit - müügijuht/Sales manager (helgi@eestiraamat.ee)

Tiit Treimuth - tegevjuht/CEO (tiit@eestiraamat.ee)

Postiaadress

Laki 26

Tallinn 12915

Telefon: 6587 886

info@eestiraamat.ee

IBAN: EE191010022008129003

Käibemaksukohustuslase number: EE100247857

Kirjastuse veebipoodi haldab Kajam OÜ

---------------------------------------------------------------------------------------

About us

Eesti Raamat has been publishing high-quality books for over 70 years. We are the oldest still-functioning publishing house in Estonia; we were founded in 1940, under the current name since 1964. We publish mainly foreign and Estonian fiction, poetry, drama, historical novels, and children's literature. The publication list of Eesti Raamat Company includes about 100 titles annually, about one-third being works of Estonian authors and two-thirds translations of the works of foreign authors. Our leading series are „Nobel Prize Winners“, „Contemporary Novel“ (since 1982), „Nordic Novel“, and a crime novel series „Mirabilia“ (since 1973). Our titles are frequently found on Estonian bestseller lists. Our active backlist includes more than 1000 titles. 

Eesti Raamat publishes both paper and e-books, and from 2021 also audiobooks. To publish audiobooks, together with the publishers Hea Lugu and Pegasus, we established the first audiobook publishing house in Estonia, Eesti Audioraamatute Keskus OÜ. Our paper and e-books can be found in the online store eestiraamat.ee, audiobooks can be found on the website digiread.ee and in the Digiread app.

Postal address:

Laki 26

Tallinn 12915

Estonia

info@eestiraamat.ee

IBAN: EE191010022008129003

VAT number: EE100247857

Web store is operated by Kajam OÜ

---------------------------------------------------------------------

Über uns:

Eesti Raamat wurde 1940 gegründet und besteht seit 1964 unter dem heutigen Namen. Damit ist der Verlag der älteste in Estland. Eesti Raamat publiziert Belletristik (Krimis & Thriller, Romane, Science-Fiction), Sachbücher (Reisebücher, Geschichte), Kinder- und Jugendbuch sowie Literatur für junge Erwachsene. Die Publikationsliste von Eesti Raamat umfasst jährlich etwa 100 Titel. Etwa ein Drittel sind Werke estnischer Schriftsteller und zwei Drittel Übersetzungen der Werke ausländischer Autoren. Unsere aktive Backlist umfasst mehr als 1000 Titel.

Eesti Raamat veröffentlicht sowohl Papier- als auch E-Books und ab 2021 auch Hörbücher. Um Hörbücher zu veröffentlichen, haben wir zusammen mit den Verlagen Hea Lugu und Pegasus den ersten Hörbuchverlag Estlands gegründet, Eesti Audioraamatute Keskus OÜ. Unsere Papier- und E-Books finden Sie im Online-Shop eestiraamat.ee, Hörbücher finden Sie auf der Website digiread.ee und in der Digiread-App.

Anschrift:

Laki 26

Tallinn 12915

Estonia

info@eestiraamat.ee

IBAN: EE191010022008129003

MwSt.-Nummer: EE100247857